Về VCBS

Về VCBS

Thành tựu - Giải thưởng

Năm Tên giải thưởng Cơ quan trao tặng
2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2019 SGDCK HN
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2019 TTLKCK VN
2018 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu năm 2017 - 2018 SGDCK TPHCM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2018 và Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở năm 2018 TTLKCK VN
2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2017 SGDCK HN
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu năm 2017 SGDCK HN
2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2016 SGDCK HN
Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì “Đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” Bộ Tài chính
2015 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vinh danh VCBS là thành viên tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho thị trường chứng khoán giai đoạn 2005- 2015 SGDCK HN
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng VCBS kỷ niệm chương “Một trong 05 công ty chứng khoán tiêu biểu trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết và đấu giá năm 2015” SGDCK TPHCM
2014

Nhận giấy khen do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao tặng “Thành tích tiêu biểu đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009- 2014”.

UBCKNN
2012 Nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã đạt “Thành tích xuất sắc trong hoạt động của thị trường trái phiếu thứ cấp năm 2012 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội” UBCKNN
2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2006-2010 Bộ Tài chính
Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục UBND Tp. Hồ Chí Minh
2006 Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về thành tích trong công tác tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn Bộ Tài chính
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc Thủ tướng Chính phủ
2005 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2000-2005 Bộ Tài chính
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Bộ Tài chính
Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước