Khách hàng

khach hang

Khách hàng định chế tài chính

 • Môi giới chứng khoán

   
  Dịch vụ mở tài khoản giao dịch chứng khoán, thu xếp các giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lớn.
  Chi tiết
 • Phân tích đầu tư chứng khoán

   
  Hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu, đầy đủ: vĩ mô, vi mô, ngành, trái phiếu, doanh nghiệp...
  Chi tiết
 • BLPH, ĐLPH, đầu thầu TPCP, TPCPBL, TPCQĐP

   
  Thu xếp hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư trên thị trường Trái phiếu sơ cấp...
  Chi tiết
 • Repo trái phiếu

   
  Sản phẩm trái phiếu phái sinh an toàn, hiệu quả, giảm rủi ro thanh khoản cho Khách hàng...
  Chi tiết