Tiện ích hỗ trợ

VCBS-SMS

Để thuận lợi cho Quý khách hàng trong việc theo dõi tài khoản giao dịch chứng khoán từ xa, VCBS cung cấp tới tất cả các khách hàng dịch vụ VCBS-SMS. Với gói dịch vụ này, Quý khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin sau:

1. Tra cứu thông tin tài khoản giao dịch:

- Tra cứu số dư tài khoản: số dư tiền, số dư chứng khoán.

- Tra cứu thông tin khớp lệnh

2. Tra cứu thông tin giao dịch của thị trường:

- Tra cứu thông tin SGD

- Tra cứu thông tin giá chứng khoán

- Tra cứu thông tin về giao dịch và Room của nhà đầu tư nước ngoài

3. Tra cứu thông tin trả cổ tức, chia/tách/chốt quyền…

4. Tra cứu thông tin liên hệ các điểm giao dịch của VCBS

5. Tra cứu thông tin hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ VCBS-SMS

Quy định sử dụng dịch vụ SMS chủ động tại VCBS xem tại đây.