Tiện ích hỗ trợ

Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

1. Khách hàng đăng ký Mua bán quyền nhận tiền bán chứng khoán (MBQNTBCK) tự động

1.1 Đăng ký sử dụng dịch vụ:

- Bước 1: Ký kết Hợp đồng đăng ký Giao dịch trực tuyến tại các điểm giao dịch của VCBS.

- Bước 2: Đăng ký MBQNTBCK trong mục ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN trên hệ thống VCBS Cyber Investor.

1.2 Sử dụng dịch vụ:

Khi phát sinh nhu cầu giao dịch trên tài khoản chứng khoán mà không đủ số dư tiền mặt để thực hiện, Khách hàng được tự động sử dụng tiền bán chứng khoán để thanh toán cho các giao dịch đó mà không cần bất kỳ thao tác nào khác.

2. Khách hàng thực hiện MBQNTBCK chủ động:

Nếu Khách hàng có nhu cầu MBQNTBCK có thể thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Tới các điểm giao dịch của VCBS, mang theo CMND/CCCD hoặc Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).

- Bước 2:  Ký vào mẫu giấy đề nghị MBQNTBCK.

- Bước 3:  Sau khi giao dịch viên VCBS hoàn tất giao dịch, Khách hàng kiểm tra số dư tiền mặt trên tài khoản và thực hiện các giao dịch khác.