Tiện ích hỗ trợ

Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

1. Khách hàng giao dịch trực tiếp tại VCBS:

- Bước 1: Xuất trình CMND, Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền).

- Bước 2: Yêu cầu cán bộ Kế toán thực hiện và in bản Hợp đồng mua bán quyền nhận tiền bán chứng khoán.

- Bước 3: Ký vào bản hợp đồng.

2. Khách hàng thực hiện trực tuyến:

* Đăng ký sử dụng dịch vụ:

- Ký kết Hợp đồng đăng ký Giao dịch trực tuyến tại các điểm giao dịch của VCBS (Mẫu Hợp đồng).

- Đăng ký Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trong mục ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ tại tài khoản trực tuyến VCBS Cyber Investor.

* Sử dụng dịch vụ:

- Bước 1: Truy cập vào tài khoản giao dịch chứng khoán tại địa chỉ https://trading.vcbs.com.vn.

- Bước 2: Chọn Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (trong mục TIỆN ÍCH TRỰC TUYẾN).

- Bước 3: Chọn Ngày khớp lệnh.

- Bước 4: Nhập một phần hoặc toàn bộ số tiền bán chứng khoán muốn chuyển nhượng.

- Bước 5: Nhập Mật khẩu đặt lệnh.

- Bước 6: Ấn nút Chấp nhận.