Tiện ích hỗ trợ

VCBS-SMS

I. Hướng dẫn đăng ký sử dụng

Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ này phải đăng ký trước số điện thoại dùng tra cứu bằng tin nhắn SMS với VCBS nhằm đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng thông qua 2 hình thức:

* Đăng ký trực tiếp tại VCBS (hoặc)

* Đăng ký thông đăng nhập vào tài khoản giao dịch qua Internet tại địa chỉ: https://trading.vcbs.com.vn (đối với khách hàng đã đăng ký giao dịch qua Internet)

II. Quy tắc chuẩn trong VCBS-SMS

* Số điện thoại tổng đài là 6089

* Tất cả tin nhắn gửi đến VCBS-SMS đều được bắt đầu bằng từ khoá: VCBS

* Nội dung phản hồi là dữ liệu tại thời điểm gần nhất so với thời điểm gửi tin nhắn (nếu là ngày nghỉ giao dịch thì sẽ trả lại thông tin của ngày giao dịch gần nhất).

* Số tài khoản là 6 ký tự cuối cùng của tài khoản khách hàng mở tại VCBS có thể bao gồm hoặc không bao gồm ký tự 0 và cụm “009C” Ví dụ: 6868 và 006868 đều tương đương với 009C006868

* Các tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

* Đơn vị giá là 1000 VNĐ

* Đơn vị khối lượng là 1 chứng khoán

III. Các dịch vụ tin nhắn

1. Tra cứu thông tin tài khoản giao dịch của khách hàng

a. Tra cứu số dư tài khoản: Tra cứu thông tin số dư tiền, số dư chứng khoán của tài khoản khách hàng.

Soạn tin: VCBS sd/sodu và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS sd

Tin nhắn trả về: TK 123456 - So du - Tien: 1,000,000,000 AGF: 1,500 REE: 600 SJS: 3,000 - Cam co - Tien: 250,000 VNM: 1,500

b. Tra cứu thông tin khớp lệnh: Tra cứu thông tin lệnh khớp của khách hàng

Soạn tin: VCBS kq/lk/lenhkhop/kl/khoplenh/k và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS lenhkhop

Tin nhắn trả về: VCBS-KL-DD/MM/YYYY TK: 123456 B: 5,000-DPM-50.5 200 -REE-30.1 M: 19,000-STB-40

2. Tra cứu thông tin giao dịch của thị trường:

Hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin về tình hình giao dịch của thị trường. Đặc biệt sẽ cung cấp thông tin của thị trường được cập nhật liên tục trong giờ giao dịch

a. Thông tin thị trường: Tra cứu các thông tin cơ bản tại 2 sàn HOSE và HASTC

Soạn tin: VCBS index và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS index

Tin nhắn trả về: VCBS-DD/MM/YYYY VN Index: 531.8 T/G: -6.01 -1.01% KL: 6,523,300 GT: 583.51Ty HASTC Index: 170.9 T/G: +2.86 +1.7% KL: 1,998,000 GT: 175.15Ty

b. Thông tin giá chứng khoán: Tra cứu thông tin giao dịch của từng loại CK, về giá trần, sàn, tham chiếu; 03 mức dư mua và dư bán với khối lượng tương ứng là tốt nhất. (Sau giờ giao dịch sẽ là thông tin về giá trần, sàn, tham chiếu của phiên vừa giao dịch, với 03 mức dư mua và dư bán với khối lượng tương ứng tốt nhất sau phiên giao dịch)

Soạn tin: VCBS gia (Mã CK) và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS gia stb

Tin nhắn trả về: VCBS-STB-DD/MM/YYYY Tr=39.8 S=37.2 TC=38.5 Mua; ATO 1,230 39.8; 189,190 38; 6660; Ban ATO; 1,189,890 37.2; 52,10 38; 1,130; Khop 1,200; 38.5; -1.2 TongKLGD=200,000.

c. Thông tin về giao dịch và Room của nhà đầu tư nước ngoài: Tra cứu các thông tin về tình hình giao dịch và Room của nhà đầu tư nước ngoài

Soạn tin: VCBS nn/nuocngoai (Mã CK) và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS nn nav

Tin nhắn trả về: VCBS-NAV-DD/MM/YYYY Giao dich NDT Nuoc ngoai: Mua: 12,000 Ban: 500 Khoi luong co phieu NDT nuoc ngoai con duoc phep mua: 19,566,300. http://info.vcbs.com.vn

3. Thông tin trả cổ tức, chia tách, chốt quyền...

Tra cứu các thông tin mới nhất được công bố của cổ phiếu tại thời điểm nhắn tin

Soạn tin: VCBS tin (Mã CK) và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS tin nav

Tin nhắn trả về: NAV: 20/3/08 chot danh sach tra co tuc 10%, thuong co phieu ty le 50%; 20/4/08 chot danh sach Dai hoi co dong thuong nien nam 2008.

4. Liên hệ các điểm giao dịch của VCBS

Tra cứu địa chỉ các điểm giao dịch của VCBS.

Soạn tin: VCBS LH/Lienhe (tỉnh/thành phố) và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS LH hanoi

Tin nhắn trả về: Ha Noi: 1.Tang 17, VCB Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem. DT: (04) 9366426. 2.Tang 12, VCB Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem. DT: (04)9366990. 3.Tang 1, Toa nha CTM - 299 Cau Giay. DT: (04)2201599

5. Thông tin hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ VCBS-SMS

Soạn tin: VCBS SMS/HD và gửi tới 6089

Ví dụ: VCBS SMS

Tin nhắn trả về: VCBS-SMS: 1.So du: VCBS SD 2.Lenh khop: VCBS K 3.VN-Index: VCBS index 4.Gia Chung khoan: VCBS gia ma_ck 5.Room cua NDT NN: VCBS NN ma_ck 6.Thong tin ve quyen: VCBS tin ma_ck 7.Diem GD cua VCBS: VCBS LH.

6. Trường hợp khách hàng nhắn tin sai cú pháp

Thông báo khách hàng đã nhắn tin sai và cung câp thông tin về dịch vụ VCBS-SMS đang cung cấp.

Tin nhắn trả về: Tin nhan khong hop le. Vui long truy cap www.vcbs.com.vn de duoc tro giup. Tran trong