Tiện ích hỗ trợ

Cấp lại mật khẩu qua điện thoại

Hướng dẫn Khách hàng đăng ký dịch vụ và thực hiện Cấp lại mật khẩu giao dịch trên điện thoại di động:

B1: Tại giao diện Cấp lại mật khẩu trên Cyber Investor, khách hàng thực hiện theo các hướng dẫn của chương trình.

B2: Sau khi nhận được thông tin về Cấp lại mật khẩu giao dịch của Khách hàng, VCBS sẽ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ và chính xác các thông tin mà Khách hàng cung cấp đồng thời thực hiện nhắn tin gửi “Mật khẩu giao dịch” đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký.

B3: Khách hàng sử dụng “Mật khẩu giao dịch” do VCBS cung cấp để thực hiện đăng nhập vào tài khoản.

B4: Khách hàng phải thay đổi mật khẩu mới ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống Giao dịch VCBS Cyber Investor bằng mật khẩu được VCBS cung cấp tới điện thoại di động.

Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng