Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DCH: Thông báo về việc điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thứ 3, 22/09/2020
DCH: Thông báo về việc điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
.

Tài liệu đính kèm
 000000009788520_TBdieuchinhDHDCDbt2020.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.