Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HKC: Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.140 CP

Thứ 2, 21/09/2020
HKC: Bùi Tấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.140 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Tấn Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: HKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 282.450 CP (tỷ lệ 11,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 13.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.140 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 283.590 CP (tỷ lệ 11,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá mua không đáp ứng mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.