Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

LTC: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam đăng ký bán 327.800 CP

Thứ 4, 24/11/2021
LTC: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 327.800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam
- Mã chứng khoán: LTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 327.800 CP (tỷ lệ 7,15%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 81.200 CP (tỷ lệ 1,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 327.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2021.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.