Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

LTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ 3, 23/11/2021
LTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu đính kèm
 24454_n_3_LTC_20112021.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.