Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

QBR: Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.700 CP

Thứ 3, 22/09/2020
QBR: Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2.700 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Sáu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: QBR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.000 CP (tỷ lệ 3,35%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.700 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 61.700 CP (tỷ lệ 3,5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.