Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

QNC: Công ty TNHH Đầu tư VAWAZ Việt Nam đăng ký bán 2.900.000 CP

Thứ 2, 05/10/2020
QNC: Công ty TNHH Đầu tư VAWAZ Việt Nam - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2.900.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Đầu tư VAWAZ Việt Nam
- Mã chứng khoán: QNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.900.000 CP (tỷ lệ 7,5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Ngọc Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.900.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/10/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/10/2020.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.