Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SHX: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Tâm

Thứ 4, 07/10/2020
SHX: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Tâm
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm
- Mã chứng khoán: SHX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 5.907 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 171.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 177.007 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,29%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/10/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.