Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SHX: Đỗ Xuân Thu không còn là cổ đông lớn

Thứ 3, 06/10/2020
SHX: Đỗ Xuân Thu không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Xuân Thu- Mã chứng khoán: SHX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 86.000 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 86.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/10/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.