Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SHX: Giao dịch với người nội bộ (Thông qua hợp đồng với Tổng giám đốc)

Thứ 2, 31/08/2020
SHX: Giao dịch với người nội bộ (Thông qua hợp đồng với Tổng giám đốc)
.

Tài liệu đính kèm
 000000009748154_CBTT_GD_TGD.sgnd.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.