Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SHX: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thứ 2, 09/11/2020
SHX: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - SHX

.


Tài liệu đính kèm
  000000009880768_4030v_20201104_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.