Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thứ 3, 22/09/2020
SHX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 02/11/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp và trên website Công ty.
          - Nội dung họp: Chia Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa thành 02 công ty.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.