Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CHO VAY GIAO DỊCH MUA KÝ QUỸ TỪ NGÀY 01/06/2015

Thứ 5, 21/05/2015

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Lãi suất cho vay Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Lãi suất cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Lãi suất trong hạn: 0,0375%/ngày tương đương 13,50%/năm (cơ sở năm 360 ngày).

- Thời gian hiệu lực: từ ngày 01/06/2015.

2. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

Theo VCBS