Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRÚNG LÔ TÀI SẢN THANH LÝ

Thứ 5, 29/10/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (VCBS HCM) trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham dự đăng ký mua lô tài sản thanh lý theo Thông báo số 01/2020/TB-VCBSHCM-HĐTL ngày 13/10/2020 của Quý nhà đầu tư.

Chúng tôi xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị trúng lô tài sản thanh lý của VCBS HCM như sau:

I. Đơn vị trúng giá mua:

1. Ông Trần Văn Mỹ - Hộ kinh doanh Văn Mỹ.

Địa chỉ: 918 Tỉnh lộ 15, xã An Nhơn Tây, Củ Chi, Tp.HCM.

2. Giá mua tài sản thanh lý: 43.100.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn) - đã bao gồm thuế GTGT.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết Hợp đồng với nhà đầu tư:

Đề nghị đơn vị trúng giá mua tài sản thanh lý nêu tại mục I Thông báo này đến làm thủ tục hoàn thiện và ký kết Hợp đồng tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh từ 9h00 ngày 30/10/2020.

Trân trọng.

Theo VCBS