Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Thông báo Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2013 - VFMVF1

Thứ 4, 12/03/2014

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2013 – VFMVF1

 Công ty VFM trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư VFMVF1 đến tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2013 của Quỹ như sau:

1. Thời gian:   14 giờ, Thứ Ba, ngày 25/03/2014

2. Địa điểm:     Phòng Grandhall, Khách sạn Grand Saigon, 8 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

3. Nội dung chương trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2014.

- Báo cáo hoạt động của Ban Đại diện Quỹ và Ngân hàng Giám sát năm 2013.

- Thảo luận và thông qua các tờ trình liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Biểu quyết và bầu cử (nếu có).

Quý nhà đầu tư vui lòng truy cập trang web www.vinafund.com để có thêm thông tin chi tiết về chương trình, tài liệu Đại hội.

Trân trọng,

Theo Website công ty