Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

Thông báo về lộ trình chuyển đổi các quỹ VF1 và VF4 của VFM

Thứ 3, 24/09/2013

Căn cứ công văn số 195/CV-VFM của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) về lộ trình chuyển đổi các quỹ VF1 và VF4, VCBS xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng là Nhà đầu tư các quỹ VF1 và VF4 như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên các quỹ được tổ chức vào đầu năm, ngày 27/06/2013 và ngày 06/09/2013 vừa qua, Quỹ đầu tư VF1 và VF4 đã lần lượt tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường và thống nhất thông qua phương án chuyển đổi quỹ từ quỹ đóng sang quỹ mở. Nghị quyết và Biên bản của hai đại hội này đã được cập nhật trên website của công ty VFM tại trang http://vinafund.com/news.php 

Đối với Quỹ đầu tư VF1, hiện tại, công ty VFM đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để đề nghị UBCKNN điều chỉnh giấy đăng ký lập quỹ mở cho Quỹ đầu tư VF1. Dự kiến ngày giao dịch cuối cùng của chứng chỉ quỹ VF1 là ngày 24/09/2013.

Sau khi Quỹ đầu tư VF1 hủy niêm yết trên sàn giao dịch HSX, chứng chỉ quỹ VF1 sẽ được quản lý bởi công ty quản lý quỹ VFM bằng hình thức ghi sổ điện tử. Khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận lập Quỹ mở cho Quỹ đầu tư VF1, công ty VFM sẽ thông báo cụ thể đến nhà đầu tư hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại các Đại lý phân phối chỉ định và thông tin liên quan đến thực hiện giao dịch. Ngày giao dịch đầu tiên chứng chỉ quỹ mở sau khi chuyển đổi dự kiến là ngày 07/11/2013.

Đối với Quỹ đầu tư VF4, theo lộ trình dự kiến, ngày giao dịch cuối cùng của CCQ đóng VF4 là ngày 26/11/2013.

Mọi thông tin liên quan đến hoạt động của các quỹ trên, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) – Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Phòng 1707-04, Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3825 1488                 Hotline: 08 – 3825 1480                      Fax: 08 – 3825 1489

Trân trọng./.

Theo Website công ty