Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

Thứ 5, 20/01/2022

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBCK ngày 19/01/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Công ty chứng khoán (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận lập Văn phòng đại diện Cần Thơ với nội dung như sau:

Địa điểm mới: Tầng lửng, số 03-05-07, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS