Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY GIAO DỊCH BÁN CỔ PHIẾU FLC CỦA ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT PHIÊN 10/01/2022

Thứ 4, 12/01/2022

Căn cứ:

- Chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 197/UBCK-TT ngày 11/01/2022 về việc giao dịch bán cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết;

- Công văn số 41/SGDHCM-CNTT ngày 11/01/2022 của SGDCK Tp Hồ Chí Minh về việc hủy bỏ các giao dịch bán cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 (ngày thanh toán là ngày 12/01/2022) trên tài khoản số 083C006996 của ông Trịnh Văn Quyết;

- Công văn số 436/VSD-TTBT.NV ngày 12/01/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh thông tin thanh toán giao dịch chứng khoán ngày 10/01/2022.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về việc hủy các giao dịch liên quan tới việc bán cổ phiếu FLC của Ông Trịnh Văn Quyết như sau:

1. Tài khoản áp dụng: các tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại VCBS có lệnh mua cổ phiếu FLC phiên giao dịch ngày 10/01/2022 khớp đối ứng với lệnh bán của ông Trịnh Văn Quyết theo công văn nêu trên.

2. Tại ngày T+2 của lệnh đã khớp (ngày 12/01/2022):

- Đối với số tiền mua và phí giao dịch đã khớp lệnh: VCBS hoàn trả vào tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng, được tính bằng: Số lượng cổ phiếu khớp lệnh x giá khớp lệnh + phí giao dịch tương ứng;

- Đối với chứng khoán đã khớp lệnh: VCBS ghi giảm số lượng chứng khoán đã khớp lệnh trên tài khoản giao dịch.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ VCBS Contact Center – 1900 98 9999.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS