Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TRÊN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Thứ 4, 22/01/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Kể từ ngày 03/02/2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thu phí lưu ký chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng tại VCBS như sau:

Tại tuần đầu tiên của các tháng, VCBS sẽ tính toán số phí lưu ký phải thu trên toàn bộ tài khoản giao dịch chứng khoán của KH tại VCBS theo đúng quy định của VSD và biểu phí lưu ký do VCBS thông báo trong từng thời kỳ. Dựa trên giá trị phí lưu ký phải thu, VCBS sẽ tiến hành khấu trừ số dư tiền mặt hiện có trên toàn bộ tài khoản giao dịch chứng khoán của KH với giá trị khấu trừ bằng đúng giá trị phí lưu ký phải thu.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS