Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN CHO CÁC CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - HVN

Thứ 4, 12/06/2019

Căn cứ :

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng Công ty Hàng không – CTCP (HVN) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và Phụ lục kèm theo.
  • Công văn số 827/TCTHK –VP về việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký HVN.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu HVN như sau :

1. Chứng khoán của tổ chức phát hành :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

- Mã chứng khoán : HVN                    

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông                    

- Mệnh giá : 10.000 đồng

2. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 28/06/2019

3. Đối tượng nhận cổ tức:

Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu HVN nhưng chưa thực hiện lưu ký chứng khoán lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2019.

4. Địa điểm và cách thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018:

4.1 Địa điểm chi trả cổ tức:

VCBS Trụ sở chính:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 0243.9.366990 (Ext: 192,193,148).  

VCBS chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ : Tầng 12, Số 249 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ: 02363888991 (Ext: 882)

VCBS chi nhánh TP HCM:

Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 02838200799 (Ext: 621)

4.2 Thủ tục chi trả :

Đối với cổ đông là cá nhân :

- Giấy đề nghị nhận cổ tức (đính kèm thông báo).

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thư khác (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông HVN).

- Sổ chứng nhận cổ đông HVN.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Đối với cổ đông là pháp nhân :

- Giấy đề nghị nhận cổ tức (đính kèm thông báo).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức.

- Sổ chứng nhận cổ đông HVN.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS