Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS: Thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay (0,040%/ngày) đối với sản phẩm Giao dịch Mua ký quỹ

Thứ 3, 03/12/2013

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi thông tin liên quan đến sản phẩm Giao dịch Mua ký quỹ tại VCBS)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo tới Quý khách hàng việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với sản phẩm Giao dịch Mua ký quỹ áp dụng tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh lãi suất cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Lãi suất cho vay trong hạn: 0,040%/ngày

- Lãi suất cho vay quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn

2. Thời gian hiệu lực: từ ngày 04/12/2013

3. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ đến các điểm giao dịch của VCBS. 

Trân trọng ./.

Theo VCBS