Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS thông báo điều chỉnh Lãi suất cho vay Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS ngày 25/06/2012 (0,048%)

Thứ 6, 22/06/2012

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Lãi suất cho vay Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS)

VCBS trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Lãi suất cho vay Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Lãi suất cho vay mua ký quỹ tại VCBS:

- Lãi suất trong hạn: 0,048%/ngày

- Lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất trong hạn

- Thời gian hiệu lực: từ ngày 25/06/2012.

2. Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS đã được công bố không thay đổi.

Trân trọng./.

Theo VCBS