Truyền thông

HOẠT ĐỘNG

VCBS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014

Thứ 4, 15/10/2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng công bố Báo cáo tài chính kèm Giải trình KQKD Quý III năm 2014.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2014 

Trân trọng./.

Theo VCBS