Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

CTF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nìm Vuồn Phu

Thứ 3, 23/07/2019
CTF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nìm Vuồn Phu

Nìm Vuồn Phu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần City Auto như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190723_20190723--CTF--TB-GDCP-NNB-Nim-Vuon-Phu.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.