Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

HVG - SSI đã bán 1.026.050 CP

Thứ 5, 13/03/2014
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của SSI tại Công ty giảm xuống còn gần 5,5 triệu cổ phiếu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Mã chứng khoán: HVG

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 6.521.905 CP, tỷ lệ 5,43%

Số lượng CP đã bán: 1.026.050 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.495.855 CP, tỷ lệ 4,58%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 7/3/2014

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.