Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH

TLD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thứ 2, 14/09/2020
TLD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 45051_eu-quyet-dang-LH.pdf
Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.