Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

MDC: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.091.271 CP

Thứ 2, 21/09/2020
MDC: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.091.271 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Mã chứng khoán: MDC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.830.654 CP (tỷ lệ 59,9%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Trọng Hiệp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 921 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quế Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thế Hanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.986 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Tâm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thế Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.091.271 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.091.271 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.921.925 CP (tỷ lệ 65%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/08/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/09/2020.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.