Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

NBP: CTCP Cơ điện lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 623.300 CP

Thứ 5, 16/07/2020
NBP: CTCP Cơ điện lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 623.300 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ điện lạnh
- Mã chứng khoán: NBP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.166.100 CP (tỷ lệ 24,61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Vĩnh Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 623.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 623.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.789.400 CP (tỷ lệ 29,45%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/07/2020.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.