Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

NTH: Nguyễn Thị Thùy An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 170.600 CP

Thứ 2, 30/11/2020
NTH: Nguyễn Thị Thùy An - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 170.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy An
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Cao
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.818.245 CP (tỷ lệ 16,83%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 170.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 170.600 CP (tỷ lệ 1,58%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: diễn biến giá không như dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/11/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.