Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

PDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thứ 2, 07/09/2020
PDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDB của CTCP Vật liệu Xây dựng DUFAGO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/10/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau đến các cổ đông
          - Nội dung họp: ông ty sẽ thông báo sau đến các cổ đông
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.