Tin tức

VCBS News

SỞ GDCK HÀ NỘI

TNG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu

Thứ 4, 05/08/2020
TNG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu
.

Tài liệu đính kèm
 000000009677661_Bao_cao_lai_trai_phieu.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.