Về VCBS

Về VCBS

Công bố rủi ro

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

1.Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin chào mừng và trân trọng cảm ơn Khách hàng đã sử dụng các giao dịch trực tuyến của chúng tôi.

2. Để sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến do VCBS cung cấp cho Khách hàng vào từng thời điểm của VCBS, đề nghị Khách hàng đọc kỹ các điều khoản nêu tại Bản Công bố Rủi ro và các Điều khoản Sử dụng (sau đây gọi tắt là "Bản Công bố") này.

3. Khách hàng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ Giao dịch trực tuyến khi đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ điều khoản nào của Bản Công bố này mà không có bất kỳ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

4. Dịch vụ giao dịch trực tuyến là các dịch vụ do VCBS cung cấp cho khách hàng qua Internet và/hoặc qua điện thoại, bao gồm: (i) Đặt lệnh; Đưa ra các yêu cầu đối với lệnh giao dịch chứng khoán; (ii) Nhận kết quả giao dịch chứng khoán; (iii) Cập nhật thông tin Khách hàng; và (iv) Các dịch vụ/tiện ích khác được VCBS cung cấp theo nhu cầu Khách hàng và khả năng của VCBS trong từng thời kỳ.

II. QUYỀN THAY ĐỔI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ

VCBS có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế một phần nào đó của Bản Công bố. Bản Công bố sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng các dịch vụ giao dịch Trực tuyến và Website, Khách hàng phải xem lại nội dung của Bản Công bố để đảm bảo có được những thông tin cập nhật nhất.

III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Tất cả các tài liệu trong website này được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới Bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước Quốc tế đa phương và song phương.

2. Khách hàng có quyền được sử dụng website này hoặc các tài nguyên website này cho không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường link đến tài liệu gốc này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VCBS.

IV. HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Chúng tôi không chấp nhận sử dụng tài nguyên của website VCBS vào bất kỳ việc sau:

1. Chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.

3. Gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

4. Gây rối trật tự công cộng.

5. Phạm pháp hình sự.

6. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

7. Sử dụng website này vào mục đích thương mại.

8. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác.

9. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm Virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

10. Bất kỳ hành động gì không hợp pháp hay bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

11. Bất kỳ hành động nào mà VCBS cho rằng không thích hợp.

V. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

1. Các nội dung thông tin, dữ liệu, bảng biểu v.v… về doanh nghiệp niêm yết được Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đăng tải trên website này là đúng theo nội dung mà công ty nhận được từ SGDCK TPHCM, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN, UBCKNN và các nguồn chính thống khác.

2. Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của VCBS và không có bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc đảm bảo không có bất kỳ sự vi phạm nào.

3. VCBS, đối tác hay nhà cung cấp của VCBS không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của VCBS hoặc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của VCBS, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua hay xuất phát từ việc sử dụng website của VCBS, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi VCBS và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

4. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do bỏ lỡ, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.

VI. NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn và bất kì quy trình bảo mật nào đề cập tới trong đó mà VCBS cung cấp trên trực tuyến.

2. Để sử dụng các dịch vụ, Khách hàng sẽ cần một nhận dạng riêng thông qua Tên đăng nhập (mã truy cập), Mật khẩu (bao gồm mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh).

3. Khách hàng đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn được VCBS cung cấp khi tạo lập Mã truy cập, Mật khẩu truy cập, Mật khẩu đặt lệnh, Câu hỏi để thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của VCBS để nhận dạng Khách hàng.

4. Đối với việc Thiết lập lại các Mật khẩu, Khách hàng có thể thay đổi các Mật khẩu bất kì lúc nào nhưng bất kì thay đổi nào cũng chỉ có hiệu lực khi được VCBS chấp nhận.

5. Khách hàng phải giữ bí mật các Mật khẩu của mình và bảo mật cho Mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu và các yếu tố định danh khác của Khách hàng. Khách hàng không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển Mã truy cập và mật khẩu trong bất kì tình huống nào và vào bất kì thời điểm nào. Nếu Khách hàng để bất kì người nào sử dụng một hay nhiều những mục sau: i) Mã truy cập, ii) Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, iii) Các Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu, và/hoặc v) Các yếu tố định danh khác thì Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các giao dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các dịch vụ bởi hoặc với sự đồng ý của người đó.

6. Khi Khách hàng đã đăng nhập để sử dụng dịch vụ, Khách hàng không được rời thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị khác mà Khách hàng dùng để kết nối với dịch vụ vào bất kì lúc nào hoặc để bất kì người nào khác sử dụng thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị đó cho đến khi Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ bằng việc chọn đăng xuất. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi công đoạn.

7. Khách hàng phải thông báo cho VCBS ngay lập tức về bất kì việc kết nối trái phép nào vào các dịch vụ hoặc về bất kì giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà Khách hàng biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu Khách hàng nghi ngờ ai đó biết Mã truy cập, Mật khẩu truy cập/đặt lệnh, Câu hỏi để Thiết lập lại Mật khẩu và Mã Bảo mật. Khách hàng có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại liệt kê trên trang mạng được VCBS thông báo tùy từng thời điểm. VCBS có thể sẽ yêu cầu Khách hàng xác nhận bằng văn bản bất kì chi tiết nào được Khách hàng cung cấp. Khách hàng cũng sẽ phải thay đổi ngay Mật khẩu sang một con số hoặc tập hợp khác mà Khách hàng chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi VCBS thực sự nhận được thông báo nói trên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của người không được phép hoặc sử dụng vào những mục đích không được phép.

8. VCBS có thể phải hỏi Khách hàng Mã truy cập của Khách hàng để cung cấp các dịch vụ bảo trì nhưng sẽ không hỏi về Mật khẩu của Khách hàng. Nếu Khách hàng cung cấp cho VCBS Mã truy cập thì VCBS sẽ giữ bí mật thông tin này. KHÁCH HÀNG KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ MẬT KHẨU CỦA KHÁCH HÀNG CHO BẤT KÌ AI, kể cả nhân viên của VCBS.

9. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và bảo vệ bất kì một chương trình máy tính hoặc Máy tính Cá nhân nào được sử dụng để kết nối với dịch vụ. Khách hàng đồng ý kiểm tra bản kê các giao dịch và các báo cáo về tài khoản và thông báo cho VCBS ngay lập tức nếu có bất kì một sự khác biệt nào.

VII. THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng cung cấp thông tin mà VCBS yêu cầu một cách hợp lý để VCBS có thể cung cấp các dịch vụ. Nếu Khách hàng không cung cấp thông tin mà VCBS yêu cầu thì VCBS có thể sẽ không cung cấp tất cả các dịch vụ cho Khách hàng. Khách hàng phải Bảo đảm rằng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho VCBS liên quan tới dịch vụ là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

2. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng VCBS sẽ sử dụng, lưu trữ và chuyển giao (dù ở trong hoặc ngoài Việt Nam) và/hoặc trao đổi các chi tiết về thông tin của Khách hàng cho hoặc với tất cả những người mà VCBS cho rằng cần thiết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin với bất kì thành viên nào thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vì các mục đích liên quan tới dịch vụ và/hoặc để phát triển, nâng cao và tăng cường việc cung cấp các dịch vụ tài chính khác của VCBS và bất kì thành viên nào của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cho Khách hàng nói chung và/hoặc việc trao đổi thông tin vì mục đích và với những người đã qui định trong chính sách chung của VCBS về tiết lộ thông tin như đã nêu trong thông tin tài khoản, giấy báo, thông báo hoặc các điều khoản và điều kiện khác mà VCBS đưa ra cho Khách hàng tùy từng thời điểm.

3. Ngoài các điều trên, Khách hàng công nhận rằng, khi VCBS thấy cần thiết hoặc đúng đắn, VCBS có thể chuyển giao bất kì chi tiết hoặc thông tin nào cho bất kì nhà cung cấp dịch vụ nào (dù ở trong hay ngoài Việt Nam) để nhà cung cấp dịch vụ đó (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, các đại lý bán và tiếp thị qua mạng) đại diện cho VCBS xử lí dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với điều kiện nhà cung cấp dịch vụ đó và VCBS ký kết và thỏa thuận các điều khoản về bảo mật thông tin được chuyển giao.

4. Khách hàng đồng ý và công nhận rằng các nhà cung cấp dịch vụ ngoài nước có thể sẽ được luật pháp yêu cầu tiết lộ thông tin đã nhận được từ VCBS cho các bên thứ ba. Những tình huống như vậy bao gồm việc nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải tiết lộ thông tin theo lệnh của tòa án, điều tra của cảnh sát và khởi tố tội phạm về gian lận thuế hoặc các vi phạm khác.

VIII. CAM KẾT MẶC ĐỊNH

Khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm tàng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng như giao dịch trực tuyến của khách hàng không thể truyền đến hệ thống của VCBS (lệnh giao dịch của khách hàng có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu), Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi/sai, lệch hoặc khách hàng không thể truy cập vào hệ thống của VCBS

- Hệ thống máy tính của VCBS gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng.

- Hệ thống máy tính của Khách hàng bị hỏng, bị Virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của khách hàng hoặc tài khoản của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.

- Giao dịch trực tuyến do Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của VCBS. VCBS mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách hàng gửi đến VCBS đều là đúng và do chính Khách hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do Khách hàng chịu trách nhiệm.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM