Về VCBS

Về VCBS

Từ chối bảo đảm

Các nội dung thông tin, dữ liệu, bảng biểu v.v… về doanh nghiệp niêm yết được Công ty Chứng khoán NHNT Việt Nam đăng tải trên website này là đúng theo nội dung mà công ty nhận được từ SGDCK Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội, TTLKCK, UBCKNN và các nguồn chính thống khác.

Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay không ngầm định bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của VCBS và không có bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể, hoặc đảm bảo không có bất kỳ sự vi phạm nào.

VCBS, đối tác hay nhà cung cấp của VCBS không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của VCBS hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của VCBS, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua , hay xuất phát từ việc sử dụng website của VCBS, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi VCBS và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này.

Tuyên bố loại trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do bỏ lỡ, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác.