Khách hàng

khach hang

Khách hàng cá nhân

 • Môi giới chứng khoán

   
  Dịch vụ mở tài khoản giao dịch trái phiếu, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ...Chi tiết
 • Tư vấn giao dịch chứng khoán

   
  Dịch vụ tư vấn phương án đầu tư, cung cấp hệ thống báo cáo chuyên sâu, cập nhật thông tin thị trường...
  Chi tiết
 • Quản lý chứng khoán

   
  Cung cấp các dịch vụ quản lý sổ cổ đông, lưu ký, thực hiên quyền an toàn, thuận tiện cho các nhà đầu tư...
  Chi tiết
 • Quản lý tiền của nhà đầu tư

   
  Dịch vụ chuyển/rút/nộp tiền thông qua tài khoản tiền được quản lý tách bạch bởi ngân hàng mẹ Vietcombank.
  Chi tiết
 • Phân phối chứng chỉ quỹ mở

   
  Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở cho các quỹ đầu tư hàng đầu Việt Nam.
  Chi tiết
 • Tư vấn danh mục đầu tư và quản lý tài sản

   
  Dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản bởi các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm.
  Chi tiết
 • Nghiên cứu - Phân tích

   
  Cung cấp báo cáo chuyên sâu về tình hình thị trường, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngành...
  Chi tiết
 • Hỗ trợ tài chính

   
  Cung cấp các dịch vụ giao dịch ký quỹ, cầm cố, chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán...
  Chi tiết
 • Tiện ích trực tuyến

   
  Cung cấp các tiện ích trực tuyến giúp nhà đầu tư giao dịch chứng khoán thuận tiện, nhanh chóng, an toàn hơn.
  Chi tiết