Tiện ích hỗ trợ

Huớng dẫn sử dụng dịch vụ

XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VCBS TẠI ĐÂY: 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Dịch vụ quản lý tài khoản

1. Hướng dẫn đóng/mở tài khoản giao dịch chứng khoán

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại quầy giao dịch của VCBS

- Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến

- Đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS

2. Hướng dẫn quản lý tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán

- Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán

- Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản Ngân hàng

3. Hướng dẫn quản lý chứng khoán trong tài khoản giao dịch

- Lưu ký chứng khoán

- Thực hiện quyền

- Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

4. Hướng dẫn giao dịch dành cho khách hàng (download)

- Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chính Minh

Dịch vụ hỗ trợ tài chính

1. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (GDKQ)

- Đăng ký sử dụng dịch vụ GDKQ tại quầy giao dịch của VCBS

- Đăng ký sử dụng dịch vụ GDKQ trực tuyến

- Một số lưu ý cần biết đối với dịch vụ GDKQ tại VCBS

- Chấm dứt/ngừng sử dụng dịch vụ GDKQ tại VCBS

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ ngắn hạn

- Đối tượng sử dụng sản phẩm

- Đặc tính sản phẩm

3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước)

4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cầm cố

Các dịch vụ tiện ích khác

1. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán

- Giao dịch tại quầy giao dịch của VCBS

- Giao dịch qua điện thoại

- Giao dịch qua Internet

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ VCBS-SMS

3. Hướng dẫn cấp lại mật khẩu qua điện thoại