Tư vấn danh mục đầu tư
và quản lý tài sản

Tư vấn danh mục đầu tư và quản lý tài sản

Quản trị danh mục đầu tư là một nghiệp vụ quan trọng trong kinh doanh chứng khoán, là công cụ hữu hiệu để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Để hỗ trợ nhà đầu tư quản trị danh mục đầu tư một cách tối ưu nhất, VCBS giới thiệu với Quý khách hàng dịch vụ quản trị danh mục đầu tư và quản lý tài sản đầy đủ và chuyên nghiệp, bao gồm tất cả các chứng khoán được giao dịch trên thị trường như cổ phiếu, trái phiếu, hay các giấy tờ sở hữu bất động sản... mà Quý khách quan tâm.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ quản trị danh mục đầu tư và quản lý tài sản của VCBS:

- Giúp Nhà đầu tư đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình, giảm thiểu rủi ro và tối ưu ROI.

- Xây dựng các chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của từng khách hàng

- Giúp Nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với thu nhập và tối ưu hóa mức thuế thu nhập đối với danh mục đầu tư mà Nhà đầu tư phải chịu.

- Giảm thiểu thời gian giám sát theo dõi diễn biến giá cả và quản lý tài sản của Nhà đầu tư.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay trong hôm nay để biết thêm chi tiết.

Liên hệ

Tư vấn danh mục đầu tư

Đồ thị chứng khoán

Không có mã cố phiếu tuơng ứng

(:)

MC: KL:
CN: GD ròng NDTNN:
TN: Room NN còn lại:
chart