Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN TIỀN GỐC CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN KIM LOAN

Thứ 3, 28/07/2020
 • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 09 tháng 07 năm 2018 do Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 25 tháng 07 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ông: Nguyễn Kim Loan ngày 24/07/2020.
 • Căn cứ Giấy đề nghị và cam kết về việc Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu VPI_BOND_2018 cho Trái chủ bị thất lạc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu ngày 28/07/2020 của Trái chủ Nguyễn Kim Loan.
 • Căn cứ Công văn số 1343/VCBS.DVKH ngày 28/07/2020 về việc Thanh toán gốc, lãi trái phiếu VPI_2018 cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Nguyễn Kim Loan của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã có xác nhận của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sau:

 • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Nguyễn Kim Loan
 • Số CMT/Hộ chiếu: 011072614                             Cấp ngày: 11/04/2009 tại: Hà Nội
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: VPI_BOND_2018_014
 • Số Trái phiếu sở hữu: 200 (Hai trăm) trái phiếu

VCBS xin thông báo sau 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Công ty Cổ Phần Đầu tư Văn Phú – Invest và VCBS không nhận được bất kì khiếu nại, tranh chấp nào liên quan tới quyền sở hữu Trái phiếu mã số VPI_BOND_2018_014 thì (i) VCBS sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc đến hạn cho Chủ Sở Hữu Nguyễn Kim Loan vào sau 03 (ba) Ngày Làm Việc này; và (ii) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái phiếu số VPI_BOND_2018_014 sẽ không còn giá trị sử dụng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 195)                      Fax: 024.39367522
 • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)       Fax: 028.38200771
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 0236.38888991 (máy lẻ: 822)            Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS