Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP SỞ HỮU

Thứ 4, 26/02/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; Sản xuất và kinh doanh điện năng; tư vấn xây lắp các công trình điện
Vốn điều lệ: 569.999.930.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 55.100 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    3.932.400 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    0 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/02/2020 đến 15h30 ngày 17/03/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    09h00 ngày 25/03/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 25/03/2020 đến 16 giờ ngày 31/03/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 01/04/2020
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Dau tu xay dung va phat trien nang luong vinaconex.doc

Gia khoi diem.pdf

SJG BCB chao ban.pdf

SJG BCTC Q4 HN.pdf

SJG BCTC Q4 me.pdf

SJG Giay phep chao ban.pdf

SJG tai khoan phong toa.pdf

vcp bctc 2017 hn.pdf

vcp bctc 2017 me.pdf

vcp bctc 2018 hn.pdf

vcp bctc 2018 me.pdf

VCP CV bo.pdf

vcp chung thu gia.pdf

vcp nq hdqt.pdf

vcp xnsh.pdf

Theo VCBS