Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ NỘI

Thứ 4, 10/06/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội    
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Địa chỉ: Số 45B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần bán đấu giá: 751.800 cổ phần
Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 14 NĐT
           Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.666.800 cổ phần
           Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.666.800 CP
Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/06/2020
Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/06/2020

Theo VCBS