Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO TRÁI PHIẾU KSB_BOND_2018_1 CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ 22/12/2018 ĐẾN 22/06/2019

Thứ 2, 17/12/2018

Kính gửi: CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin gửi tới Quý Trái chủ lời chào trân trọng.

- Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 01/2018/KSB-VCBS ngày 15/06/2018 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu KSB_BOND_2018_1 do KSB phát hành ngày 22/06/2018, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu KSB_BOND_2018_1 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 22/12/2018 đến 22/06/2019 là: 10.125%/năm (Mười phẩy, một trăm hai mươi lăm phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS