Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA LẠI TRƯỚC HẠN TOÀN BỘ TRÁI PHIẾU VCB_BOND_CC_2016

Thứ 6, 22/10/2021

Căn cứ:

- Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng số 1/2016/VCB-VCBS ngày 13/09/2016 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;  

- Thông báo số 5011/VCB-ALM ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc Thông báo mua lại trái phiếu tăng vốn VCB năm 2021.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với tư cách là Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu VCB_BOND_CC_2016 xin trân trọng thông báo về việc Mua Lại Trước Hạn toàn bộ Trái phiếu VCB_BOND_CC_2016 phát hành ngày 25/11/2016 như sau:

- Ngày Mua Lại Trước Hạn: 25/11/2021

- Tổng mệnh giá Trái phiếu mua lại: 1.947.700.000.000 VNĐ

- Giá mua lại của mỗi Trái Phiếu: bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu tính đến (nhưng không bao gồm cả) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

Trân trọng./.

Theo VCBS