Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỒNG NAI

Thứ 2, 06/04/2020

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-VCBS-TCĐT ngày 06/04/2020 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện tại Đồng Nai. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện tại Đồng Nai như sau:

- Bổ nhiệm bà Lê Ngọc Vĩnh Kim giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Đại diện VCBS tại Đồng Nai.

- Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 10/04/2020. Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS