Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thứ 5, 03/09/2020

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-VCB-TCNS ngày 31/08/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

VCBS trân trọng thông báo bà Lê Thị Ngọc Trâm được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán tài chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam kể từ ngày 01/09/2020.

Trân trọng./.

Theo VCBS