Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO TẠM DỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ

Thứ 6, 10/01/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng cung cấp dịch vụ: từ 9h00 đến 18h00 ngày thứ Bảy 12/01/2020.

Ghi chú: Trong thời gian VCBS tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, Quý khách hàng không thể truy cập vào hệ thống Bloomberg, bảng giá, dịch vụ email và SMS của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS