Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2020

Thứ 4, 01/04/2020

Căn cứ Công văn số 6643/UBCK-PTTT ngày 31/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 và các ngày Lễ khác trong năm 2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020 như sau:

1. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương:

- Ngày nghỉ giao dịch: Thứ Năm ngày 02/04/2020

2. Nhân dịp Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:

- Ngày nghỉ giao dịch: Thứ Năm ngày 30/04/2020 và thứ Sáu ngày 01/05/2020.

Trân trọng./.

Theo VCBS